16 februari 2018

Food 4 Thought

Verantwoordelijkheid nemen: hoe doe je dat?

Als je je leven en je carrière en werkomstandigheden vorm wilt geven zoals jij dat voor ogen hebt, dan zul je daar iets voor moeten doen. Sterker nog, je zult daarvoor verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat is best beangstigend.

Om jezelf volledig, maar dan ook volledig, aan te rekenen hoe jouw leven en je werkbeleving en -omstandigheden zijn.
Jij bent verantwoordelijk voor al je successen, alle leuke belevenissen en voorspoed, maar ook voor al je tegenslagen, je dips en mislukkingen. Verantwoordelijkheid nemen komt van binnen. Verantwoordelijkheid krijgen is wat anders. Dat komt van buitenaf.

Indien het van binnen komt, dan stuwt het een bepaald gedrag voort. Gedrag dat leiderschap met zich meebrengt, zoeken naar oplossingen, actie-gedreven, authentiek en positief. Het kenmerkt zich door duidelijke communicatie over welk gedrag je van anderen wilt zien.
Bijvoorbeeld: ik verzoek je om de financiële rapportage maandag uiterlijk om 12u in te dienen want dan kunnen wij verder met het project.

Gevolgen van niet (volledig) verantwoordelijkheid nemen

Mensen die niet of niet volledig verantwoordelijkheid nemen voor hun leven, herken je aan het volgende:
• Wijzen met een vinger naar omstandigheden of naar andere mensen
• Niet eerlijk zijn naar zichzelf en naar anderen
• Geen keuzes (durven) maken
• Uitstelgedrag
• Denken geen keuze te hebben
• Smoesjes verzinnen als iets niet lukt
• Weinig vragen stellen en handelen op basis van aannames

Herken jij je in bovenstaande? Dat is helemaal niet erg. Je hebt op elke moment in je leven een keuze. Een keuze om het voortaan anders aan te pakken.

Hoe neem je verantwoordelijkheid? Ladder of Power®

Je kunt direct beginnen met je verantwoordelijkheid te nemen door dit in je communicatie toe te passen.
Eerst zoomen we in op wat er gebeurt als je géén verantwoordelijkheid neemt. Er zijn vier fasen te benoemen die allemaal signalen zijn van wat wij de slachtofferrol noemen. We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld:
Situatie:
1. Aannames doen of verwachtingen hebben; ‘Hij/zij zal wel snappen dat ik bij die afspraak moet zijn…’
2. Klagen; ‘Snapt hij/zij nu niet dat ik daar bij had moeten zijn?’
3. Gefrustreerd/geïrriteerd raken; ‘Het is nu al de derde keer dat dit zo gaat! Waardeloos!’
4. Opgeven; ‘Laat maar, die persoon zal het nooit snappen.’

Indien je je herkent in bovenstaand voorbeeld, en je dus in de slachtofferrol zit, dan kun je op elke moment de Ladder of Power toepassen:
1. Een wens uitspreken tegen de persoon in kwestie; ‘Ik wens je dat mij de volgende keer bij het gesprek vraagt’
2. Een verzoek doen (iets krachtiger dan wensen): ‘Ik verzoek je om mij erbij te vragen de volgende keer’
3. Eisen (nog krachtiger); ‘Ik eis dat je mij er de volgende keer bij vraagt’

In de realiteit is in 99% van de gevallen wensen of verzoeken voldoende.

Let op:

• De KRACHT van de Ladder of Power zit niet in de de uitkomst van een wens, verzoek of eis. De ander heeft de vrijheid om ja of nee te antwoorden. Het is in actie zijn van wat we willen dat ons in onze kracht zet.
• Als je de Ladder of Power al een aantal keren hebt toegepast op het hoogste gepaste niveau EN dit geen verschil heeft gemaakt, kan het nodig zijn dat je opnieuw kiest of deze persoon of omgeving wel iets of iemand is waar je mee door wilt gaan.

Organisaties waar deze directe vorm van communiceren structureel wordt toegepast, zien we dat frustraties en klaaggedrag wegebben, er meer duidelijkheid komt, minder misverstanden, en dingen worden sneller begrepen en opgepakt. Kortom, daar ontstaat meer FLOW.

En wie wil dat nu niet?