16 februari 2018

Groeidag voor Teams

Hoe blijft samenwerken leuk en effectief?

De ZZINvolle teamdag is gebaseerd op de methodiek Ervaringsleren, een actieve werk vorm die inspireert tot creativiteit, durf en teamontwikkeling. De dag bestaat uit uitdagende en leuke activiteiten die voornamelijk buiten worden uitgevoerd. De inkleding van de dag wordt afgestemd op de fase waarin het team zich bevindt en de behoeften van het team. Het is dus altijd maatwerk!

Is dit herkenbaar binnen jouw bedrijf?

 • Gebrek aan betrokkenheid
 • Afschuiven van verantwoordelijkheid ( ja, maar…)
 • Niet-resultaatgericht werken
 • Angst voor confrontatie (roddelcultuur)
 • Gebrek aan vertrouwen (geen constructieve conflicten)

Sleutelelementen van de methodiek zijn:

  • Doelen (leren) stellen
  • Vertrouwen opbouwen
  • Effectief communiceren
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Uitdaging en risico’s nemen
  • Samen problemen oplossen
  • Plezier!